ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการพิชญพิจารณ์ผลงานด้านศาสนา

ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการพิชญพิจารณ์ผลงานด้านศาสนา

Jutamas TheptiamtasFeb 15, 20241 min read

เรื่อง กำหนดขั้นตอนและแบบเอกสารในการพิชญพิจารณ์ผลงานด้านศาสนา ประกาศคณะกรรมการอำนวยการพิชญพิจารณ์ผลงานด้านศาสนา-1Download